Medycyna pracy

  • Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne
  • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych (wpisy do tzw. „książeczki SANEPIDowskiej”)
  • Badania lekarskie kierowców wszystkich kategorii
  • Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

Uwaga: zapewniamy możliwość wykonania EKG, spirometrii, pomiaru glukozy podczas wizyty/badania